Diabetes voetzorg

Vergoeding voetzorg bij diabetes
Als u diabetes hebt, dan hebt u soms voetzorg nodig. Uw vergoeding hiervoor is afhankelijk van uw voetproblemen. Het risico op voetproblemen wordt aangegeven met de zogenaamde Simm's classificatie. Op basis van deze classificatie en een aantal andere factoren, stelt de huisarts, podotherapeut of medisch specialist uw zorgprofiel vast. Dit zorgprofiel bepaalt de zorg die u vergoed krijgt.

Vergoeding voetzorg bij diabetes zorgprofiel 0 en 1
Hebt u diabetes en heeft uw huisarts of podotherapeut vastgesteld dat u in diabetes zorgprofiel 0 of 1 valt? Dan dient u de behandeling zelf te betalen. Of vraag uw zorgverzekeraar, er zijn uitzonderingen.

Vergoeding: basisverzekering
Wanneer u diabetes zorgprofiel 1 hebt, krijgt u elk jaar een voetonderzoek (screening) bij uw huisarts, podotherapeut of medisch specialist. De kosten van dit onderzoek worden vergoed uit de basisverzekering. Pedicure behandeling valt hier (helaas) niet onder.

Vergoeding: basisverzekering
Als u diabetes zorgprofiel 2, 3 of 4 hebt, dan krijgt u jaarlijks een voetonderzoek (screening) bij de huisarts, podotherapeut of medische specialist. Na het voetonderzoek wordt een persoonlijk zorgplan voor u opgesteld. U krijgt alle noodzakelijke zorg uit uw persoonlijk zorgplan vergoed uit uw basisverzekering.

Waar kunt u terecht?
Uw huisarts kan u aangeven of u de zorg uit een ketenzorgprogramma (samenwerking tussen uw huisarts en andere zorgverleners zoals een podotherapeut) vergoed kunt krijgen. 

Als u kiest voor een niet-gecontracteerde podotherapeut dan moet deze “kwaliteitsgeregistreerd” zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.). Ik ben gecontracteerd bij Innofeet en Podotherapeut Ruud Schreurs Zwolle. Heeft u een andere podotherapeut? Geen probleem, dan wordt er contact opgenomen met de desbetreffende persoon.

Eigen bijdrage

De podotherapeut kan de behandelingen ook laten uitvoeren door een pedicure die als onderaannemer van de podotherapeut werkt. Het tarief tussen de vergoeding vanuit het behandelplan van de podtherapeut en de medisch pedicure kan verschillen. Dit verschil dient te worden bijbetaald wanneer u ervoor kiest om de niet-medische aanvullende behandeling te laten uitvoeren. Dit houdt in alles wat niet in het behandelplan staat. Kiest u liever alleen voor het behandelplan? Dan kan het ook betekenen dat bepaalde handelingen niet uitgevoerd wordt maar alleen datgene wat er op het behandelplan staat. U bent hierin vrij om te beslissen.

Untitled design (2)

feb 11, 2018 | Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Diabetes voetzorg
Design by JDezign